Home / Máy hút sữa bằng tay / Coban – niken – kẽm – đồng

Coban – niken – kẽm – đồng

Bắt đầu từ 50 tuổi lượng coban, kẽm, niken trong máu giảm. Các tác giả còn cho biết thêm – giảm rõ rệt nồng độ niken xảy ra ở tuổi 50-60. Nồng độ đồng cũng bị giảm. Nồng độ kẽm tăng theo tuổi và đạt tối đa ở tuổi 61-74 (xem bảng 23). Theo một số tác giả khác, ở người 60-80 tuổi thấy tăng đồng huyết (hypercuprinemie) hồng cầu động và tĩnh mạch. Kết quả nghiên cứu trên bốn vùng địa lý khác nhau của Viện Lão khoa Việt Nam cho thấy:
Từ 75 tuổi trở lên đồng huyết thanh tăng, có sự khác biệt về đồng huyết thanh theo vùng địa lý. Trong ung thư tiêu hoá đồng huyết thanh tăng nhanh, trong nhồi máu cơ tim đồng huyết thanh cũng tăng.
Từ 75 tuổi kém huyết thanh giảm mạnh, có sự khác biệt về kẽm theo vùng. Kẽm huyết thanh ở nam cao hơn ở nữ. Trong ung thư và nhồi máu cơ tim, kẽm huyết thanh đều giảm, nhưng trong ung thư kẽm huyết thanh giảm mạnh hơn.
Clo-Lượng ion cl trong hồng cầu khoảng 69,8±2,1mmol/l ở người trẻ và 86,7±2,3mmol/l ở người có tuổi (P0,05).
Các phần tử hữu hình của máu
Hồng cầu
Kích thước của hồng cầu rõ ràng không thay đổi. Kính hiển vi không phát hiện được các đặc điểm hình thái đặc biệt nào đối với người có tuổi và người già. Các tác giả cho rằng tuổi thọ hồng cầu của người có tuổi kéo dài đến 145 ngày, khác với thời gian sống của hồng cầu ở tuổi trung niên chỉ có 135 ngày. Dùng phương pháp hồng cầu đồ (eritrogramma) acid đã phát hiện được giảm tính bền vững của hồng cầu theo tuổi. Các tác giả còn cho biết tính bền vững của nó được thấy sau tuổi 60. Một số các tác giả cho thấy ở người có tuổi và người già giảm số hồng cầu trung bình đến 3.1012/1-4.1012/l. Thấy giảm lượng hồng cầu chỉ ở 6,5% trên những người từ 90-109 tuổi. Khi dùng phương pháp chụp quang phổ tế bào (Cytospektroptometrie) đã xác định được lượng thay đổi các nhóm sunfuhidrin, histidin, phức hợp lipoprotein trong các hồng cầu. Lượng các men trong hồng cầu bị giảm. Những số liệu về HA động mạch, những biến đổi theo tuổi của nó không giống nhau được thể hiện trên những đại diện của quần thể khác nhau, có ý nghĩa thực tế trong lĩnh vực biến đổi huyết động theo tuổi.
Huyết cầu tố (hemoglobin). Ở người có tuổi và người già lượng huyết cầu tố giảm chút ít, dao động ở mức giới hạn dưới của mức bình thường ở người trưởng thành.
Chỉ số sắc tố. Chỉ số sắc tố ở người già bình thường. Các tác giả cho biết ở 97% số người nghiên cứu trong giới hạn bình thường (0,9-1,0) và chỉ có 3% trường hợp bằng 0,7-0,8.
Bạch cầu
Số bạch cầu cơ bản không thay đổi theo tuổi, mặc dù ở nhóm tuổi già hơi lộ rõ khuynh hướng giảm bạch cầu (leucopenia).

About admin

Check Also

Chọn mua cây lau nhà thông minh loại nào tốt trên thị trường

Hàng ngày, công việc lau dọn nhà cửa cũng khá mệt và tốn rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *