Home / Máy hút sữa bằng tay / Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí đốt

Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí đốt

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn làn đầu, kỹ thuạt an toàn bất thường và kỹ thuật an toàn định kyd đối với các đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại gọi là hệ thống đường ống thuộc danh mục các loại thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Quy trình này không áp dụng cho: Đường ống dẫn khí đốt bằng vật liệu phi kim loại. Quy trình này áp dụng cho các hệ thống đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí đốt ở dạng lỏng hoặc dạng khí tại nơi tồn trữ, chuyển dẫn, sử dụng.
Đối tượng áp dụng Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí đốt kim loại là các chủ doanh nghiệp các cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý và sử dụng các hệ thống đường ống, các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 
Hệ thống đường ống dẫn khí bằng kim loại là hệ thống bao gồm đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn khí đốt từ điểm này đến điểm khác. Kiểm định kỹ thuật an toàn  toàn lần đầu:Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp, đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi: có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền, sau khi thay đổi vị trí lắp đặt, sau khi sửa chữa, nân cấp, cải tạo có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống.
Các bước kiểm định được tiến hành như sau: Để tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại, tổ chức kiểm định cần thực hiện theo những bước như sau: kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống, kiểm tra sơ đồ hệ thống đường ống, kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong, kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm, kiểm tra vận hành, xử lý kết quả kiểm định.
Một số thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định:  Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét:, Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín, Thiết bị, dụng cụ đo lường, Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác

About admin

Check Also

Chọn mua cây lau nhà thông minh loại nào tốt trên thị trường

Hàng ngày, công việc lau dọn nhà cửa cũng khá mệt và tốn rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *